Aanmelden Lidmaatschap PV Fokker Woensdrecht

Ben je werkzaam als vaste medewerker bij Fokker Techniek of Fokker Services en wil je ook deelnemen aan de activiteiten c.q. evenementen?
Dan kan jij ook lid worden van de Personeelsvereniging Fokker Woensdrecht.
Als voorwaarden hebben wij gesteld:

  • De contributie wordt ingehouden van je salaris en bedraagt EURO 3,50 per maand.
  • Een lidmaatschap wordt automatisch per jaar verlengd tot beëindiging van het arbeidscontractof door opzegging van het lidmaatschap door het PV-lid.
  • Bij annulering van het lidmaatschap of bij het verlaten van het bedrijf vindt er geen restitutie vande contributie plaats.


Met het ondertekenen of verzenden van dit aanvraagformulier ga je akkoord met de voorwaarden:

  • Aanmelding op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van evenementen en nieuws.
  • Bevestig je dat je geen bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s op de site van de PV Fokker Woensdrecht.
  • Adresgegevens worden niet verstrekt aan derden en uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden van de personeelsvereniging Fokker Woensdrecht.