Aanmelden bij PV Fokker Woensdrecht

Het aanmelden voor de Personeelsvereniging is onderverdeeld in twee groepen medewerkers. De vaste medewerkers en flexwerkers.

Vaste medewerkers
Vaste medewerkers dienen zich slechts eenmalig in de te schrijven voor de personeelsvereniging.
Zij blijven lid tot zij zelf het lidmaatschap opzeggen.

Klik hier voor het aanmeldformulier voor vaste medewerkers

 

Flexmedewerkers

Flexwerkers dienen zich jaarlijks opnieuw in te schrijven voor de Personeelsvereniging.
Lid worden geschiedt jaarlijks . Wanneer je je lidmaatschap tussentijds beëindigd, vindt er geen restitutie van de resterende contributie bijdrage plaats.

Het aanmeld formulier kan bij één van de bestuursleden opgehaald worden.